تبلیغات
گروه های آموزشی ناحیه دو بهارستان - آموزش زمینه محور علوم تجربی
گروه های آموزشی ناحیه دو بهارستان
فعالیت های کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی
حدیث موضوعی


مرتبه
تاریخ : شنبه 5 آبان 1397
آموزش نمی تواند در خلأ اتفاق بیفتد. آموزش نیازمند بافت و زمینه است تــا برای آنچه می خواهد بــه مخاطب بیاموزد دلیل و جایی در زندگی روزمره وی پیدا کند. درس علوم تجربی شامل محتوا، موضوع ها و مفاهیمی است که می تواند به محیط زندگی یادگیرنده انتقال داده شــود. بنابراین باید از ایده ها و شــیوه هایی که مفاهیم و موضوعات را در موقعیت های اصلی و واقعی آنها به کار می گیرد استفاده کند تا بتواند موجب بالندگی دانش آموزان شود.
در برنامه درسی زمینه  محور دانش علوم به معنای یادگیری و کاربرد در زمینه اولیه ای است که از زندگی روزمره گرفته شده است.
مبنای نظری برنامه های درســی زمینه محور بر این اصل استوار است که: وقتی فردی با مسئله ای  مواجه می شــود، برای حل آن نیاز به دانش دارد؛ حال اگر خود دانش لازم برای حل مســئله را نداشته  باشد، درصدد جستجوی آن برمی آید. در اینجا دانش باید توسط خود فرد سازماندهی و ساخته شود.


ارسال توسط سرگروه علوم تجربی متوسطه اول - اسدپور
آرشیو مطالب
نظر سنجی
آیا از عملکرد (اطلاع رسانی، نو و بروز بودن محتوا، کاربردی بودن مطالب و...) وب سایت گروه های آموزشی ناحیه دو بهارستان رضایت دارید؟


صفحات جانبی
دبیرخانه های استانی
امکانات جانبی
ذکر روزهای هفتهدر این وبلاگ
در كل اینترنت


یک پیام بفرستید