گروه های آموزشی ناحیه دو بهارستان
فعالیت های کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی
حدیث موضوعی


مرتبه
تاریخ : دوشنبه 29 بهمن 1397
اهداف درس آزاد در فارسی


- تشخیص کاستی های احتمالی کتاب واقدام به تولید محتوای مناسب

-پرورش توانایی تولید ماده ی درسی در فراگیران با نظارت وهدایت معلم ها

- بهره گیری از مشارکت همکاران ( معلم ها)در تالیف کتاب

-بهره گیری از تعامل فراگیر و خانواده در سازماندهی و تالیف کتاب ( در مورد همکاری خانواده توضیح داده می شود .)

- آشنایی با برخی از نمودهای فرهنگی وجلوه های آداب و رسوم وسنت های بومی یا منطقه ای

- شناخت بیشتر شخصیت های علمی وفرهنگی محل زندگی

- توجه عمیق تر به لهجه، گویش ونشانه ها ی زبان محلی

- پرورش توانایی بند نویسی و بهره گیری ازتفکر ونقد وتحلیل

- ایجاد علاقه نسبت به فرهنگ محلی وآثار ادبی وزبان منطقه ای


یک روش نادرست
یکی از اشکالات عمده ی موجود در مدارس که هم اکنون اجرا می شود ، این است که معلم به دانش آموزان یه موضوع انشا می دهد ، ودانش آموز انشا را به خانه برده وتهیه می کند و در کلاس این انشاء خوانده می شود ومعلم بهترین انشا را انتخاب کرده   وبه عنوان درس آزاد معرفی می کند
  • روش های تولید درس آزاد

هر دانش اموز مستقل عمل کند .
دانش اموز به صورت گروهی وبا مشارکت تمام افراد گروه اقدام کنند .
تولید درس در کلاس با رهبری معلم
در درس آزاد می توان ازتوانمندی های دانش آموزان در بند نویسی استفاده کرد .
وضعیت جغرافیایی ، آداب ورسوم وزبان منطقه و غذاهای خاص یک منطقه می تواند شروع بندهای ما باشد .

  • روش های پیشنهادی :

بارش مغزی
موضوعی را در ارتباط با فرهنگ بومی با نظر خواهی از دانش آموزان انتخاب کنید .
قوانین مربووط به بارش فکری را بیان کنید .
انتقاد و رد دیدگاه  های دیگران ممنوع .
 از ترکیب ایده ها ، ایده های بهتری ساخته شود.
هر چه تعداد ایده ها بیشتر باشد بهتر است .
نظرات دانش اموزان پای تابو نوشته شود
پس از اتمام شدن بارش فکری دانش اموزان ، آنها را گروه بندی کنید تا در مورد جمله های نوشته شده در گروه گفت وگو کنند و از این طریق جمله های اضافی و تکراری را حذف کنید و تغییرات لازم را اعمال کنند.
جمله های جدید را نوشته واولویت بندی کنید .
متن حاصل را با ترتیب بند نویسی کنند
درس آزاد شامل بندهایی با موضوع بومی ومنطقه ای هست .


  • یک تجربه

روش تدریس تکه کاغذ گم شده   در این روش موضوعات مختلف روی تخته نوشته می شود با نظر سنجی موضوع واحدی را انتخاب  می کنیم .
از هر دانش آموز می خواهیم که در ورق های داده شده توسط معلم بندی در مورد آن موضوع بنویسد (بدون ذکرنام )
سپس کاغذها جمع آوری شده وورق ها به تخته چسبانده می شود .سپس بندی که مناسب مقدمه باشد انتخاب شده وتسط دانش آموزان در قسمت آزاد نوشته می شود .
درست است که این نوعی متن یکپارچه است اما در این متن معلم فقط نقش هدایت را بر عهده دارد و بندها توسط دانش اموزان نوشته شده است .طرحی است بسیار موفق وبا راندمان بالا

  • با رعایت نکات زیر متن درس آزاد نوشته می شود :

ساده روان باشد.
جالب وزیبا باشد .
هدفدار باشد .
آموزنده باشد .
از کلمات آشنا استفاده گردد .
نکات دستوری در آن رعایت گردد .
طولانی نباشد .
باعث افزایش اطلاعات گردد .
تکراری نباشد .
موضوع آن کلی نباشد.ارسال توسط سرگروه پایه سوم
آرشیو مطالب
نظر سنجی
آیا از عملکرد (اطلاع رسانی، نو و بروز بودن محتوا، کاربردی بودن مطالب و...) وب سایت گروه های آموزشی ناحیه دو بهارستان رضایت دارید؟


صفحات جانبی
دبیرخانه های استانی
امکانات جانبی
ذکر روزهای هفتهدر این وبلاگ
در كل اینترنت


یک پیام بفرستید