تبلیغات
گروه های آموزشی ناحیه دو بهارستان - فارسی خوانداری -گوش کن وبگو
گروه های آموزشی ناحیه دو بهارستان
فعالیت های کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی
حدیث موضوعی


مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 21 فروردین 1398

 گوش کن وبگو  درس 14

میخ های روی دیوار

پسر بچه ای بود که  اخلاق خوبی نداشت وخیلی زود عصبانی می شد .او هنگام عصبانیت حرف های بدی می زد .پدرش جعبه ی میخی به او داد وگفت «هر بار عصبانی می شوی ،یک میخ به دیوار بکوب .»روز اول ، پسر بچه 37 میخ به دیوار کوبید . در چند هفته ی بعد ،همان طور که یاد می گرفت چگونه عصبانیتش را کنترل کند ،تعداد میخ هایی که به دیوار می کوبید کم تر می شد .او متوجه شد که عصبانی نشدن ،آسانتر از کوبیدن میخ بر دیوار است .

او این نکته را به پدرش گفت وپدر هم پیشنهاد کرد که از آن به بعد ،هر روز که توانست جلوی عصبانی شدن را بگیرد ،یکی از میخ ها را از دیوار بیرون بکشد .

روز ها گذشت وپسر بچه سرانجام به پدرش گفت تمام میخ ها را از دیوار بیرون آورده است .پدر دست پسر را گرفت وکنار دیوار برد وگفت :«پسرم توکا خوبی کردی ، اما به سوراخ های دیوار نگاه کن ،دیوار هرگز مثل گذشته اش نمی شود .وقتی تو در هنگام عصبانیت حرف های بدی می زنی ، آن حرف ها هم چنین آثاری بر جا می گذارند .تومی توانی چاقویی در دل انسانی فروکنی وآن را بیرون بیاوری .اما هزاران بار عذر خواهی هم فایده ندارد .آن زخم ، سرجایش می ماند وزخم حرف های بد زبان تو هم به اندازهی زخم چاقو درد ناک است

 ارسال توسط سرگروه پایه سوم
آرشیو مطالب
نظر سنجی
آیا از عملکرد (اطلاع رسانی، نو و بروز بودن محتوا، کاربردی بودن مطالب و...) وب سایت گروه های آموزشی ناحیه دو بهارستان رضایت دارید؟


صفحات جانبی
دبیرخانه های استانی
امکانات جانبی
ذکر روزهای هفتهدر این وبلاگ
در كل اینترنت


یک پیام بفرستید