گروه های آموزشی ناحیه دو بهارستان بسم الله الرحمن الرحیم اداره کل آ.پ شهرستان های تهران مدیریت آ.پ ناحیه دو بهارستان معاونت آموزشی کارشناسی تکنولوژی وگروه آموزشی با سلام، خوش آمدید گروه های آموزشی به عنوان مجامع آموزشی، پرورشی و پژوهشی با این اندیشه به وجود آمده است كه ضمن برقراری تعامل و ارتباط سازنده بین دبیران و با جلب مشاركت آنان در فرآیند تعلیم و تربیت،‌ زمینه استفاده از تجارب و اطلاعات علمی،‌ آموزشی و حرفه ای صاحب نظران و دبیران در رابطه با روش های تدریس، شیوه های اندازه گیری و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، نقد و بررسی كتب درسی، كاربرد تكنولوژی آموزشی، تقویت زمینه تحقیق و پژوهش در زمینه بررسی مسائل و مشكلات آموزش و پرورش و در نهایت بهبود كیفیت آموزشی و پرورشی را فراهم آورند . ما در کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی ناحیه دو بهارستان درصدد برآوردن نیازهای آموزشی همکاران و فراهم آوردن فرصت های برابر آموزشی برای همه دانش آموزان هستیم و در این راه گروه های آموزشی همراه معلم و همسفر دانش آموز است. http://baharestan-2.mihanblog.com 2018-11-19T10:21:19+01:00 text/html 2018-11-16T14:50:21+01:00 baharestan-2.mihanblog.com سرگروه حسابداری آغاز فعالیت گروه حسابداری http://baharestan-2.mihanblog.com/post/4314 <b><font face="Mihan-Iransans" size="2">به اطلاع کاربران محترم می رساند فعالیت گروه حسابداری ، آموزش و پرورش ناحیه دو بهارستان به زودی آغاز می شود.&nbsp;<br><br></font></b> <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8342943884/logo_Hesabdari.jpg" alt=""></div> text/html 2018-11-14T13:09:44+01:00 baharestan-2.mihanblog.com سرگروه جغرافیا و زمین شناسی متوسطه2 تقاضانامه اختصاص ضریب و برگزاری امتحانات نهایی کتاب زمین شناسی http://baharestan-2.mihanblog.com/post/4313 <div><b style=""><font size="2"><br></font></b></div><div style=""><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><span lang="AR-SA" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><b>موضوعات مورد درخواست</b><b style="">&nbsp;</b></span><span lang="AR-SA" style="font-weight: bold; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">:&nbsp;</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><span lang="AR-SA" style="font-weight: bold; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">1- </span><span lang="AR-SA" style="font-weight: bold;">تقاضای دادن ضریب زمین شناسی در زیر گروه پزشکی و زیرگروه های رشته ریاضی فیزیک در آزمون های سراسری دانش آموزان رشته های علوم تجربی و ریاضی فیزیک.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><span lang="AR-SA" style="">2- تقاضای اضافه شدن یک کتاب ویژه با عنوان زمین شناسی2 که دارای مباحث، <u>زندگی با زلزله ها، &nbsp;مدیریت بحران، مخاطرات طبیعی و ژئوتوریسم&nbsp; </u>به عنوان&nbsp; <u>درس ملی </u>ویژه همه دانش آموزان متوسطه پایه </span><u><span lang="FA" style="">دوازدهم</span></u><span lang="AR-SA" style="">&nbsp; که یکی از کتب آموزش و پرورش باشد.<o:p></o:p></span></b></font></p> <font style="" face="Mihan-IransansLight" size="2"><b style=""><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="line-height: 115%;">3- تقاضای برگزاری آزمون نهایی خرداد ماه برای درس زمین شناسی رشته ریاضی فیزیک و تجربی پایه یازدهم متوسطه.</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span></b><font color="#3366ff" style=""><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 102, 255); line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><font color="#3366ff" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span></font><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="color: rgb(51, 102, 255); line-height: 115%;"><span dir="RTL" style=""></span><span dir="RTL" style=""></span>&nbsp;</span></font></div><div style="color: rgb(51, 102, 255); font-size: medium;"><font size="3" color="#3366ff"><br></font></div><div style="color: rgb(51, 102, 255); font-size: medium;"><font size="3" color="#3366ff"><br></font></div><div style="color: rgb(51, 102, 255); font-size: medium;"><font size="3" color="#3366ff"><br></font></div><div style="color: rgb(51, 102, 255); font-size: medium;"><font size="3" color="#3366ff"><br></font></div><div style="font-size: medium;">فایل کامل را می توانید از طریق لینک زیر دریافت نمایید.</div><div style="color: rgb(51, 102, 255); font-size: medium;"><font size="3" color="#3366ff"><br></font></div><div style="font-size: medium;"><a href="موضوع : 1- تقاضای دادن ضریب زمین شناسی در زیر گروه پزشکی و زیرگروه های رشته ریاضی فیزیک در آزمون های سراسری دانش آموزان رشته های علوم تجربی و ریاضی فیزیک. 2- تقاضای اضافه شدن یک کتاب ویژه با عنوان زمین شناسی2 که دارای مباحث، زندگی با زلزله ها، مدیریت بحران، مخاطرات طبیعی و ژئوتوریسم به عنوان درس ملی ویژه همه دانش آموزان متوسطه پایه دوازدهم که یکی از کتب آموزش و پرورش باشد. 3- تقاضای برگزاری آزمون نهایی خرداد ماه برای درس زمین شناسی رشته ریاضی فیزیک و تجربی پایه یازدهم متوسطه. " target="" title="ضریب و نهایی زمین شناسی" style=""><font color="#3366ff">دریافت فایل</font></a></div> text/html 2018-11-14T12:33:16+01:00 baharestan-2.mihanblog.com سرگروه جغرافیا و زمین شناسی متوسطه2 درخواست برگزاری امتحان درس انسان و محیط زیست به صورت هماهنگ کشوری یا استانی http://baharestan-2.mihanblog.com/post/4312 <div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; بسمه تعالی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;به: ریاست محترم مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش کشور<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">از: دبیرخانه راهبری کشوری درس زمین شناسی و انسان و محیط زیست مستقر در استان کرمان<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">موضوع: برگزاری امتحان درس انسان و محیط زیست به صورت هماهنگ کشوری یا استانی<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA">باعرض سلام</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Zar&quot;; mso-bidi-language:FA">باستحضار می رساند، جمعی از دبیران دلسوز و سرگروه های زمین شناسی و انسان و محیط زیست کشور </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;B Zar&quot;">که طبق بخشنامه وزارتی متولی </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Zar&quot;; mso-bidi-language:FA">مدیر</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;B Zar&quot;">گروه درس انسان و محیط زیست هستند ، تقاضای برگزاری امتحان درس انسان و محیط زیست&nbsp; پایه یازدهم در تمامی رشته ها بصورت امتحان هماهنگ کشوری یا استانی را با توجه به دلایل زیر دارند:</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:107%; mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p></div> <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>برای دریافت فایل کامل روی لینک زیر کلیک کنید.</div><div><br></div><div><br></div><div><a href="http://s9.picofile.com/file/8342744684/%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF_%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA.pdf.html" target="" title="نامه درخواست برگزاری امتحان هماهنگ انسان و محیط زیست" style="font-size: medium;"><font color="#3366ff">دریافت فایل</font></a></div> text/html 2018-11-14T12:04:28+01:00 baharestan-2.mihanblog.com سرگروه جغرافیا و زمین شناسی متوسطه2 بخشنامه جشنواره خوارزمی و آزمایشگاه http://baharestan-2.mihanblog.com/post/4311 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-right: 0.25in;"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><font size="3"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/mgzo_images.jpg" alt=""></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.25in"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Arial; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-font-family:Arial;mso-hansi-theme-font: minor-bidi">موضوع : طرح های زمین شناسی و محیط زیست برای جشنواره جوان خوارزمی و آزمایشگاه علوم ویژه دبیران<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.25in"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Arial; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-font-family:Arial;mso-hansi-theme-font: minor-bidi">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.25in"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Arial; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-font-family:Arial;mso-hansi-theme-font: minor-bidi">با سلام&nbsp; و احترام به استحضارمی رساند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:Arial;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-font-family: Arial;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;در راستای برنامه عملیاتی دبیرخانه کشوری درس زمین شناسی و انسان و محیط زیست و از طرفی </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Arial;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-font-family:Arial;mso-hansi-theme-font: minor-bidi">&nbsp;با توجه به توان بالای زمین شناسی و معدنی استان و بحران های زیست محیطی کشور،&nbsp; شایسته است که&nbsp; تمامی دبیران محترم زمین شناسی و انسان و محیط زیست دانش آموزان خود را&nbsp; به موضوعات ، ایده و طرح های پژوهشی در زمینه های فوق برای شرکت در جشنواره خوارزمی علاقمند&nbsp; و ترغیب نموده و به سمت پژوهش سرای دانش آموزی هدایت نمایند.&nbsp; برای مثال در منطقه ای که تدریس می کنید،&nbsp; کاربرد یک نمونه سنگ یا کانی محلی را مورد&nbsp; یا راه حلی رای مسئله خشکسالی بحران آب، انرژی و.... مورد بررسی قرار دهید. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.25in"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Arial; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-font-family:Arial;mso-hansi-theme-font: minor-bidi">در ضمن بنا به درخواست دبیرخانه کشوری زمین شناسی و آزمایشگاه علوم تمامی دبیران محترم که زمین شناسی و انسان و محیط زیست را تدریس می کنند می توانند از قسمت های مربوط به مطالب زمین شناسی کتاب آزمایشگاه علوم&nbsp; یا یک موضوع دلخوا مرتبط با این دو کتاب یک فیلم کوتاه بر اساس شیوه نامه زیر تهیه نمایند و بهترین فیلم ها تهیه شده از طرف دبیرخانه کشوری مورد تقدیر خواهد گرفت.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Arial;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-font-family:Arial;mso-hansi-theme-font: minor-bidi">شیوه نامه</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Arial; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-font-family:Arial;mso-hansi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA"> تهیه فیلم آموزشی از کتاب آزمایشگاه علوم و مرتبط<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="margin-right:.25in;mso-add-space:auto"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Arial;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-font-family:Arial;mso-hansi-theme-font: minor-bidi">1-در ابتدای فیلم موضوع آزمایش - نام کتاب و صفحه نوشته شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.25in"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:Arial;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-font-family: Arial;mso-hansi-theme-font:minor-bidi"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>2-موضوع فیلم ازآزمایش های کتاب آزمایشگاه علوم پایه ی دهم &nbsp;و یازدهم انتخاب گردند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Arial;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-font-family:Arial;mso-hansi-theme-font: minor-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Arial;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-font-family:Arial;mso-hansi-theme-font:minor-bidi">3- مدت زمان فیلم ارسالی حداکثر 5 دقیقه باشد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Arial;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-font-family:Arial;mso-hansi-theme-font: minor-bidi"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>4-فیلمها در فرمت&nbsp; </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;MP4</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Arial;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-font-family:Arial;mso-hansi-theme-font:minor-bidi"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;">FLV</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Arial; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-font-family:Arial;mso-hansi-theme-font: minor-bidi"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Arial;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-font-family:Arial;mso-hansi-theme-font:minor-bidi">ضبط شوند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Arial;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-font-family:Arial;mso-hansi-theme-font: minor-bidi"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>5-با دوربین ثابت &nbsp;یا با گوشی فیلمبرداری شود و کیفیت صدا و تصویر بالا باشد. در محیط آرام فیلمبرداری شود و همهمه دانش آموزان درفیلم نباشند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Arial;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-font-family:Arial;mso-hansi-theme-font: minor-bidi"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>6-فیلم ضبط شده تدوین شده باشد و بخش های غیرضروری آن حذف گردند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Arial;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-font-family:Arial;mso-hansi-theme-font: minor-bidi"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>7-</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Arial;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-font-family:Arial;mso-hansi-theme-font: minor-bidi">نکات ایمنی در انجام آزمایش رعایت گردند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Arial;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-font-family:Arial;mso-hansi-theme-font: minor-bidi"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>8-به</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Arial;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-font-family:Arial;mso-hansi-theme-font: minor-bidi">دلیل بارگذاری فیلم ها در سایت دبیرخانه و جلوگیری از سواستفاده های</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Arial;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-hansi-font-family:Arial;mso-hansi-theme-font:minor-bidi">احتمالی، ترجیحا از اجرای آزمایش فیلمبرداری شود و دانش اموزان و شخص</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Arial;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-font-family:Arial;mso-hansi-theme-font: minor-bidi">آزمایشگر در فیلم نمایش داده نشوند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:Arial;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-font-family: Arial;mso-hansi-theme-font:minor-bidi"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>9-</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp; </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Arial;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-font-family:Arial;mso-hansi-theme-font:minor-bidi">نام استان /شهرستان/منطقه/مدرسه ، نام و نام خانوادگی و شماره پرسنلی دبیر موضوع آزمایش بر روی لوح با ماژیک درج گردد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Arial;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-font-family:Arial;mso-hansi-theme-font: minor-bidi"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>10-فیلم هادر یک نسخه لوح فشرده در پاکت مخصوص از طرف گروه آموزشی استان به آدرس دبیرخانه راهبری کشوری زمین شناسی مستقر در اداره کل استان کرمان و دبیرخانه کشوری آزمایشگاه علوم &nbsp;مستقر در استان قزوین ارسال گردند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:Arial;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Arial;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">توجه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>: </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Arial; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Arial;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">فیلم های ارسالی را در استان مورد ارزیابی قرار گرفته و</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Arial;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Arial;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">فیلمهایی که شیوه نامه را رعایت نموده اند ارسال کنند.</span> text/html 2018-11-14T11:58:26+01:00 baharestan-2.mihanblog.com سرگروه جغرافیا و زمین شناسی متوسطه2 توصیه های کارشناس درخصوص طراحی سوالات امتحانی http://baharestan-2.mihanblog.com/post/4310 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;text-indent:3.75pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 14pt;">ویژه دبیران گرامی</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:16.0pt;mso-bidi-font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;">امتحان ، معیار ارزشیابی دانسته ها و توانائی هاست و می توان از آن به عنوان ابزاری برای ارزیابی مهارت های یادگیری استفاده كرد و طراحی سوالات امتحانی بخش اصلی وجدایی ناپذیر دراین فرایند می باشد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:16.0pt;mso-bidi-font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;">تجربیات چندین ساله نشان داده است كه هرچقدر معلمین عزیز از نحوه طراحی سوالات امتحانی مطلع بوده و از توجه و دقت بیشتری برخوردار باشند به همان میزان از نارسائی ها و خطاها كاسته و به موفقیت هاافزوده خواهد شد. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:16.0pt;mso-bidi-font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;">لذا توصیه هایی درارتباط با طراحی سوالات امتحانی ارائه می گردد امید است مورد توجه مدیران ومعلمان محترم قرار گیرد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:16.0pt;mso-bidi-font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;">چون سوالات امتحانی مطروحه در دسترس دانش آموزان جهت پاسخ گویی قرارمی گیرد بایستی باتوجه به شرایط مختلف آنان ازنظربهره مندی از امكانات ، فضای آموزشی،نیروی انسانی متخصص، تجهیزات و...بگونه ای طراحی شود كه باقدرت متوسط دانش آموزان متناسب باشد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:16.0pt;mso-bidi-font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;">2-درطراحی سوالات امتحانی شرایط عمومی دانش آموزان ، از قبیل سطح سنی ، توانایی ها واستعدادها درنظر گرفته شود.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:16.0pt;mso-bidi-font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;">سطوح یادگیری حیطه شناختی (دانش ،درك وفهم ،كاربرد ،تجزیه و تحلیل ،تركیب وارزشیابی) را درطراحی سوالات مورد توجه قراردهید<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:16.0pt;mso-bidi-font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;">درصد نمراتی كه به هر یك از سطوح مذكور اختصاص داده می شود برحسب مواد درسی ومحتوای آموزشی متفاوت خواهد بود.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:16.0pt;mso-bidi-font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;">درجهت تامین روحیه مطلوب برای دانش آموزان بایستی سوالات از آسان به مشكل طراحی شود .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:16.0pt;mso-bidi-font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;">دامنه نمرات با توجه به سطوح ارزشیابی، سوالات آسان </span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">۵</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;"> الی </span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">۸</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;"> نمره ،سوالات متوسط </span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">۸</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;"> الی </span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">۱۱</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"> نمره و سوالات دشوار </span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;">۲</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"> الی </span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">۴</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;"> نمره خواهدبود.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:16.0pt;mso-bidi-font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;">تعداد و تنوع بیش از حد سوالات موجب خستگی مفرط دانش آموزان درجلسات امتحانی و در نتیجه موجب بروز خطا در پاسخگویی می گردد همچنین افت كیفی تصحیح اوراق امتحانی را بدنبال خواهد داشت لذا تنوع سوالات به میزانی قابل قبول است كه اولاً تقریباً همه مطالب كتاب را دربرگیرد و ثانیاً زیان های مذكور رانداشته باشد.&nbsp; <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:16.0pt;mso-bidi-font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;">از بكاربردن جملات طولانی ، كلمات غیر مصطلح ومبهم باید پرهیز شود.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:16.0pt;mso-bidi-font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;">سوالات امتحانی بایستی مربوط به متن ومحتوای كتاب باشد از پاورقی ها و مقدمه ، حذفیات ، بخش های مطالعه آزاد و... سوال طرح نشود.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:16.0pt;mso-bidi-font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;">بیان صورت سوال و مساله بایستی روشن ، واضح و شیوا باشد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:16.0pt;mso-bidi-font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;">بهتر است صورت سوال یا مساله ازحل آن طولانی نباشد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:16.0pt;mso-bidi-font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;">از طرح سوالات فریبنده و انحرافی اجتناب گردد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:16.0pt;mso-bidi-font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;">هر سوال بطور مستقل و جدا از سوالات دیگر طرح شود.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:16.0pt;mso-bidi-font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;">زمان مناسب پاسخ گویی به هر سوال با توجه به قدرت متوسط دانش آموزان محاسبه و قید شود.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:16.0pt;mso-bidi-font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;">هر سوال طوری تنظیم شود كه پاسخ كاملاً مشخص و معینی داشته باشد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:16.0pt;mso-bidi-font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;">سوالات را از كلیه جهات بدقت بررسی تا اطمینان حاصل شود كه در تنظیم سوال هیچ گونه اشتباهی یا نكته ابهامی وجود ندارد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:16.0pt;mso-bidi-font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;">سوالات چند قسمتی بایستی بگونه ای طراحی شود كه اگر دانش آموزی نتواند به یكی از قسمت ها پاسخ دهد از پاسخ به بقیه قسمت ها محروم نگردد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:16.0pt;mso-bidi-font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;">فضای مناسب جهت پاسخ گویی در ورقه امتحانی در نظر گرفته شود .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:16.0pt;mso-bidi-font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;">متن سوال برای همه دانش آموزان یك مفهوم را القا كند تا همه بتوانند پاسخ مشخص ارائه كنند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:16.0pt;mso-bidi-font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;">جهت آگاهی دانش آموزان نمره پاسخ هرسوال را به تفكیك درسمت چپ ورقه ، مقابل هرسوال در ردیف مربوط به خود قید نمائید.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:16.0pt;mso-bidi-font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;">درجهت تامین روحیه مطلوب برای دانش آموزان وضع ظاهری سوال امتحانی بایستی ازهر لحاظ زیبا باشد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:16.0pt;mso-bidi-font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;">سوال را طوری طرح نمائید كه مربوط به هدف مورد اندازه گیری باشد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:16.0pt;mso-bidi-font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;">درمتن سوالات رعایت نكات دستوری ، علایم نقطه گذاری و املایی ضروری می باشد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:16.0pt;mso-bidi-font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;">بودجه بندی وتغییرات كتاب ها را در طراحی سوالات مد نظر داشته باشید.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:16.0pt;mso-bidi-font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;">مهلت امتحان در بالای ورقه قید گردد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:16.0pt;mso-bidi-font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;">دقت شود پاسخ هیچ سوالی بطور ضمنی یا آشكار در سوال دیگر گنجانده نشود .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:16.0pt;mso-bidi-font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;">از دادن سوالات تكراری خودداری شود.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:16.0pt;mso-bidi-font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;">سوالات امتحانی را در صورت امكان تایپ ، درغیر اینصورت باخط خوش و خوانا نوشته شود.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:16.0pt;mso-bidi-font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;">اگر محتوای سوالات بیش از یك صفحه باشد صفحات حتماً شماره گذاری شود.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:16.0pt;mso-bidi-font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;">سوالات امتحانی با كیفیت مناسب تكثیر شود.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:16.0pt;mso-bidi-font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;">نام ماده درسی ، رشته تحصیلی ، ساعت شروع امتحان ، تاریخ امتحان ، زمان پاسخ گویی ، نوبت امتحانی ، سال تحصیلی و... دقیق وكامل در بالای ورقه امتحانی نوشته شود.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:16.0pt;mso-bidi-font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;">سوالات امتحانی را بعد از طرح یك بار دیگر از تمام لحاظ كنترل نمائید <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:16.0pt;mso-bidi-font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;">همكاران محترمی كه سوال طرح می كنند لازم است در موقع&nbsp; اخذ آزمون در محل مدرسه حضور داشته باشند .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:16.0pt;mso-bidi-font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;">در پایان سوالات از عباراتی مانند ‹‹ موفق باشید </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">–</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"> پیروز باشید›› كه نشانه خاتمه سوالات می باشد استفاده شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;mso-bidi-font-size:14.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> text/html 2018-11-14T07:08:17+01:00 baharestan-2.mihanblog.com سرگروه پایه چهارم چگونه یک معلم خوب باشیم http://baharestan-2.mihanblog.com/post/4306 <font size="1"> </font><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;mso-outline-level:1" align="right"><font size="1"><b><span dir="RTL" style="font-size:24.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-font-kerning:18.0pt" lang="AR-SA">چگونه یک معلم خوب باشیم و کلاس جذاب تری داشته باشیم؟</span></b><b><span style="font-size:24.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-font-kerning:18.0pt"></span></b></font></p><font size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="1"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">چگونه کلاس جذاب تری داشته باشیم ؟ - هر معلمی با بالا رفتن تجربه اش پی خواهد برد که باید به برخی کارهای ضروری در کلاس درس توجه نماید ، بعضی اعمال را نباید انجام دهد، و خود را در کلاس برای دقایقی به جای شاگردان فرض نماید . تجربه نشان داده معلمانی که در کلاس درس فعالیت و تحرک بیشتری داشته ، به شغل خود علاقه و عشق می ورزند ، هدف های متنوعی دارند ، درگیری ها و جنگ اعصاب کمتری داشته باشند ، دیر تر از دیگران فرسوده و شکسته خواهند شد و همیشه به عنوان فردی شاداب و با نشاط و موفق در شغل خود نزد دیگران شناخته شده اند . در زیر به صورت خلاصه ، کارهایی که معمولا" در کلاس درس باعث جلب توجه دانش آموزان ، علاقمندی به درس و معلم و نشاط آنان میشود و برگفته از تجارب شخصی است ، ذکر می گردد .</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span></font></p><font size="1"> </font><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:12.0pt;line-height:normal"><font size="1"><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">&nbsp;</span></font></p><font size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="1"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black" lang="AR-SA">پیشنهاد ویژه ایران مدرس: </span></b><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA"><a href="https://www.iranmodares.com/article-index.php?ID=418" target="_blank"><span style="color:red">ویژگی های یک معلم خوب در تفکر ابن سینا</span></a></span></b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA"><br> <br> </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">با شنیدن نام " برنامه " یا " طرح درس " یا " طرحی برای مدیریت کلاس" ، اذهان به سراغ چندین صفحه کاغذ می رود که در آن با دقیقه و ثانیه ، ریز فعالیتها نوشته شده و به عبارتی ، <b><a href="https://teaching.iranmodares.com/teaching-index.php" target="_blank"><span style="color:maroon">معلم</span></a></b> را در چهار چوب مقرراتی ، محصور می کند ، (و به این دلیل خیلی ها حتی در مورد آن هم صحبت نمی کنند) اما مقصود از داشتن برنامه ، الزاما" با ثبت آن ( و چیزی شبیه به طرح درس معرفی شده در کتب روش تدریس ) ، یکسان نیست . داشتن برنامه برای هر کاری لازم است اگر خواهان یک عمل موفقیت آمیز هستیم باید برای آن برنامه داشته باشیم . نوشتن خود باعث ذخیره ی مطالب می شود اما با تغییراتی که با آن مواجهیم و روبرو بودن با یک عامل انسانی ناشناخته ممکن است که این برنامه ها منسوخ شده و روشهای جدیدی جایگزین آن شود و دیگر اینکه ممکن است جلوی خلاقیت معلم گرفته شود و او را از دست یابی به یک روش نو و جدید بازدارد البته این به این معنا نیست که نوشتن خلاقیت را کور می کند بلکه ممکن است روند دست یای به آن را کند کند و معلم به خاطر زحمت نوشتن حتی راغب به تلاش برای فکر کردن به روشهای بهتر نباشد . و از آنجا که هر فردی ویژگیهای رفتاری خاص خود را دارد (ممکن است فردی نوشتن را راحت تر بداند در صورتی که فردی دیگر فقط فکر کردن را دوست داشته باشد و عمل کردن به ایده ) لذا این امر را به شما واگذار می کنم ولی این به این معنا نیست که برنامه ریزی نکنیم بلکه همان برنامه ریزی برای رسیدن به کیفیت مطلوب و هدف متعالی است . امیدوارم تجربیات این بنده ی حقیر مورد توجه و استفاده ی شما واقع شود.</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"></span></font></p><font size="1"> </font><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:12.0pt;line-height:normal"><font size="1"><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">&nbsp;</span></font></p><font size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="1"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black" lang="AR-SA">مطالعه مقاله </span></b><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA"><a href="https://www.iranmodares.com/article-index.php?ID=1922" target="_blank"><span style="color:red">چطور معلمی کارآمد در کلاس باشیم؟</span></a></span></b><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black" lang="AR-SA"> هم می تواند مفید باشد.</span></b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span></font></p><font size="1"> </font><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:12.0pt;line-height:normal"><font size="1"><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">&nbsp;</span></font></p><font size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="1"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">1- به محض مشاهده علایم خستگی در دانش آموزان و حواس پرتی آنان ، جریان تدریس یا پرسش را قطع کرده و به آنها اجازه داده شود که از جای خود بلند شده ، کشش عضلانی داشته ، نفسی بکشند و دقایقی کوتاه آزاد باشند ( در این حال تحمل برخی مزه پرانی ها به هم در جلسات اول ، ضروری است و سپس عادت خواهند کرد)، اگر بدون توجه به خستگی دانش آموزان به تدریس یا پرسش ادامه دهیم ، در واقع کاری بیهوده و بی ثمر را دنبال خواهیم کرد .</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"></span></font></p><font size="1"> </font><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:12.0pt;line-height:normal"><font size="1"><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">&nbsp;</span></font></p><font size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="1"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">2- هیچگاه بدون اطلاع قبلی ، پرسش کلاسی یا امتحان کتبی برگزار نکنیم و حتی در جلسه قبل ، صفحات و نوع پرسش و حتی افرادی که از آنان پرسش شفاهی انجام می شود تلویحا" مشخص شوند و این صرفا" برای رفع حالت اضطراب دانش آموزان است ، برخی معلمان برای حالت " همیشه آماده باش بودن کلاس " توجهی به این نکته ندارند که امتحان یا پرسش بدون اطلاع قبلی ، از نظر دانش آموزان نوعی مچ گیری محسوب می شود . در رابطه با دانش آموزانی که از آنان پرسش به عمل می آید باید گفت معمولا" به سه دسته تقسیم می شوند و هر کسی تکلیف خود را خواهد دانست و در کنار آن پاسخ گویی داوطلبانه هم مد نظر قرار می گیرد و بدین ترتیب دانش آموزان تمایل بیشتری هم برای جواب دادن دارند و درگیری ها خیلی کمتر می شود .</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"></span></font></p><font size="1"> </font><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:12.0pt;line-height:normal"><font size="1"><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">&nbsp;</span></font></p><font size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="1"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">3- حتما" قبل از تدریس درس جدید ، خلاصه مطلب قبلی برای دانش آموزان گفته شود و آنها را به هم ربط داد .این کار به دانش آموزانی که حتی دروس قبل را مطالعه نکرده اند اجازه می دهد مطالب را به یاد آروند و در یادگیری مطالب جدید انگیزه پیدا کنند.</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"></span></font></p><font size="1"> </font><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:12.0pt;line-height:normal"><font size="1"><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">&nbsp;</span></font></p><font size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="1"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">4- اگر وقت اضافه ای در کلاس موجود بود ، نباید گذاشت دانش آموزان از سرو کول هم بالا بروند بلکه به نحوی باید آنها را تحت آموزش قرار داد به عنوان مثال صحبت و تبادل نظر در مورد مسایل اجتماعی محل سکونت ، یا وضع مدرسه و غیره ، دانش آموزان اظهار نطر در جمع را خیلی دوست دارند .</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span></font></p><font size="1"> </font><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:12.0pt;line-height:normal"><font size="1"><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">&nbsp;</span></font></p><font size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="1"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">5- طوری برنامه ریزی شده که هر جلسه با توجه به دوره تحصیلی و پایه ، حدود 3 تا 5 دقیقه یک رفتار نیکو اجتماعی فردی ، و یک روایت یا حدیث مرتبط با دانش آموزان در پایان کلاس ذکر می شود . دانش آموزان آن را یاداشت می کنند این موارد حتی در کلاس ریاضی و تاریخ و غیره هم امکان پذیر است .</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span></font></p><font size="1"> </font><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:12.0pt;line-height:normal"><font size="1"><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">&nbsp;</span></font></p><font size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="1"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">6- با بهره گیری از روش ایفای نقش ( برای هر درسی امکان دارد) توسط دانش آموزان ، منظور خود و موضوع را سریعتر و بهتر به دانش آموزان منتقل کنید ، بهتر است جلسه قبل ، قرار ایفای نقش ، موضوعات و شرکت کنندگان مشخص شوند .</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span></font></p><font size="1"> </font><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:12.0pt;line-height:normal"><font size="1"><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">&nbsp;</span></font></p><font size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="1"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">7- به صلاحدید معلم می توان هر جلسه یکی از دانش آموزان را به ترتیب انتخاب کرد تا مطالبی در راستای درس را به دانش آموزان ارائه دهد ( این کار بین دانش آموزان به نام کنفرانس مشهور است) . اگر معلم بتواند اهداف این کار را کاملا" تشریح و زمینه های آن را فراهم نماید ، شاگردان هم بدان علاقمند خواهند شد ، در صورتی که همه کلاس در برنامه شرکت کنند ، موانعی مانند تمسخر دیگران ،اضطراب صحبت در روبروی همکلاسی ها و غیره به تدریج کمتر خواهد شد .<br> <br> 8- استفاده از ارزانترین و کاراترین تشویق ها یعنی تشویق لفظی ( با دلیل نه طبق عادت کلامی ) را در کلاس هرگز فراموش نکنید . کلماتی مانند : آفرین ! احسنت ! خوبه ! باریک ا...! تشکر ! به جابود ! خوشحالم ! و غیره اثری شگفت انگیز دارد .</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span></font></p><font size="1"> </font><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:12.0pt;line-height:normal"><font size="1"><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">&nbsp;</span></font></p><font size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="1"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">9- استفاده از تشویق " کف زدن " توسط کل کلاس برای موفقیتهای کوچک و بزرگ آنان ، یا به دنبال آمادگی کل دانش آموزان یا گروهی از آنان برای پاسخ گویی به درس ، اتمام درس ، کسب نمرات مطلوب ، اظهار نظرهای مناسب و غیره ، حال و هوای کلاس را عوض خواهد کرد .</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span></font></p><font size="1"> </font><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:12.0pt;line-height:normal"><font size="1"><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">&nbsp;</span></font></p><font size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="1"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">10- دو کار در کلاس نباید توسط معلم فراموش شود ، و اثر معجزه آسایی در آرامش و آمادگی دانش آموزان دارد و آن ذکر صلوات در برخی مواقع و یا تلاوت آیاتی از قرآن مجید با ترجمه توسط یکی از دانش آموزان است . و این کار ارتباطی به دروس خاص ندارد اینکه نباید فقط به کلاس دینی و پرورشی یا قرآن بسپاریم . حداقل هر چند جلسه یکبار شروع کلاس با تلاوت قرآن در آرامش شاگردان موثر است ...</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span></font></p><font size="1"> </font><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:12.0pt;line-height:normal"><font size="1"><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">&nbsp;</span></font><font size="1"></font> </p><br> text/html 2018-11-13T06:23:10+01:00 baharestan-2.mihanblog.com سرگروه ادبیات متوسطه1 شعری از حمید مصدق http://baharestan-2.mihanblog.com/post/4299 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#ED7D31; mso-themecolor:accent2" lang="AR-SA">زندگی رویا نیست</span></b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#ED7D31;mso-themecolor:accent2"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#ED7D31; mso-themecolor:accent2" lang="AR-SA">زندگی زیبایی ست</span></b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#ED7D31;mso-themecolor:accent2" lang="AR-SA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#ED7D31; mso-themecolor:accent2" lang="AR-SA">می‌توان بر درختی تهی از بار، زدن پیوندی</span></b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#ED7D31;mso-themecolor:accent2" lang="AR-SA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#ED7D31; mso-themecolor:accent2" lang="AR-SA">می</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#ED7D31;mso-themecolor:accent2;mso-bidi-language:FA">‌</span></b><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#ED7D31;mso-themecolor:accent2" lang="AR-SA">توان در دل این مزرعه خشک و تهی بذری ریخت</span></b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#ED7D31;mso-themecolor:accent2" lang="AR-SA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#ED7D31; mso-themecolor:accent2" lang="AR-SA">می‌توان از میان فاصله‌ها را برداشت</span></b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#ED7D31;mso-themecolor:accent2" lang="AR-SA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#ED7D31; mso-themecolor:accent2" lang="AR-SA">دل من با دل تو</span></b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#ED7D31;mso-themecolor:accent2" lang="AR-SA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#ED7D31; mso-themecolor:accent2" lang="AR-SA">هر دو بیزار از این فاصله‌هاست</span></b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#ED7D31;mso-themecolor:accent2"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#ED7D31;mso-themecolor:accent2; mso-bidi-language:FA" lang="FA">حمید مصدق</span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false" DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="371"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="header"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footer"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of figures"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope return"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="line number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="page number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of authorities"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="macro"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toa heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Closing"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Signature"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Message Header"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Salutation"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Date"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Note Heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Block Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="FollowedHyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Document Map"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Plain Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="E-mail Signature"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Top of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Bottom of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal (Web)"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Acronym"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Cite"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Code"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Definition"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Keyboard"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Preformatted"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Sample"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Typewriter"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Variable"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Table"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation subject"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="No List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Contemporary"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Elegant"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Professional"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Balloon Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Theme"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="41" Name="Plain Table 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="42" Name="Plain Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="43" Name="Plain Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="44" Name="Plain Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="45" Name="Plain Table 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="40" Name="Grid Table Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 6"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> text/html 2018-11-12T06:20:24+01:00 baharestan-2.mihanblog.com سرگروه ریاضی متوسطه1 کتاب راهنمای معلم ریاضی دوره اول متوسطه http://baharestan-2.mihanblog.com/post/4298 <div> کتب راهنمای معلم ریاضی پایه های هفتم - هشتم - نهم به همراه نکات کلیدی درس و حل تمرین های کتاب درسی جهت استفاده در لینک های زیر قابل دسترسی و دانلود است:</div><div><br></div><div><br></div><div align="center"><a href="http://s9.picofile.com/file/8342475218/rahnama_riazi7.pdf.html" target="_blank" title="">کتاب راهنمای معلم ریاضی هفتم</a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><a href="http://s8.picofile.com/file/8342475350/pishnevis_teacherBook8_1.pdf.html" target="_blank" title="">کتاب راهنمای معلم ریاضی هشتم-بخش 1</a></div><div align="center"><div align="center"><br></div><div align="center"><a href="http://s9.picofile.com/file/8342475568/pishnevis_teacherBook8_2.pdf.html" target="_blank" title="">کتاب راهنمای معلم ریاضی هشتم-بخش 2</a></div><div align="center"><div align="center"><br></div><div align="center"><a href="http://s9.picofile.com/file/8342475692/pishnevis_teacherBook8_3.pdf.html" target="_blank" title="">کتاب راهنمای معلم ریاضی هشتم-بخش 3</a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><a href="http://s9.picofile.com/file/8342476126/rahnamaye_9.pdf.html" target="_blank" title="">کتاب راهنمای معلم ریاضی نهم</a></div></div></div> text/html 2018-11-11T06:14:26+01:00 baharestan-2.mihanblog.com سرگروه علوم تجربی متوسطه اول - اسدپور علت استفاده از رویکرد زمینه محور در آموزش علوم http://baharestan-2.mihanblog.com/post/4291 واژه ی زمینه- محور ابتدا در برخی از فعالیت های علمی کلاس درس استفاده شد زمانی که چنین فعالیت هایی با هدف ایجاد ارتباط بین علوم و فهم آن برای دانش آموزان کم سن و سال و ارتباط آن با زندگی روزمره استفاده می شد. پس به این دلیل رویکرد زمینه محور در آموزش علوم بوجود آمد که دانش آموزان مطالب علوم را بهتر درک کنند و با زندگی روزمره خود ارتباط دهند و با سهولت بیشتری معنا و مفهوم آن را درک کنند. رویکرد زمینه محور مطلوب معلمانی بود که می خواستند تدریس را برای دانش آموزانشان جالب و به راحتی قابل درک نمایند. text/html 2018-11-11T05:59:41+01:00 baharestan-2.mihanblog.com سرگروه پایه چهارم آموزش کسرها http://baharestan-2.mihanblog.com/post/4292 <div align="center"><br>آموزش کسرها<br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br><div id="15419176822392348"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/tAuSl?data[rnddiv]=15419176822392348&amp;data[w]=480"></script><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/tAuSl/vt/frame" width="480" height="270"></iframe></div></div><div align="center"><br></div> text/html 2018-11-11T05:52:19+01:00 baharestan-2.mihanblog.com سرگروه زبان انگلیسی متوسطه 1 معیارها و گزینه‌ های معلم زبان در طراحی برنامه آموزشی http://baharestan-2.mihanblog.com/post/4290 <font size="3"> </font><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><img src="https://mag.roshd.ir/Portals/56/Images/Publisher/0K1A2432.jpg?ver=1397-02-25-085159-053&amp;maxwidth=1000" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div><div><h1 class="post-title"><font size="3"> معیارها و گزینه‌ های معلم زبان در طراحی برنامه آموزشی </font></h1> <p class="text-justify"><font size="3"><strong><span>1. بیان دیدگاه</span><span>‌</span><span>ها</span></strong></font></p><p class="text-justify"><font size="3"><span>اینک در توضیح هر مورد، سه دیدگاه متفاوت را که ربر گلیسون و کریستیان پرن مطرح کرده</span><span>‌</span><span>اند بیان می</span><span>‌</span><span>کنیم. لازم به ذکر است که نویسندگان و نظریه</span><span>‌</span><span>پردازان بزرگی در حوزه آموزش زبان همچون هانری بس و میشل دابن موارد متفاوتی برای طراحی برنامه آموزشی در نظر گرفته و تعاریف متعددی را بیان کرده</span><span>‌</span><span>اند. در این پژوهش به بیان تعاریف و دیدگاه</span><span>‌</span><span>های ربر گلیسون و کریستیان پرن (</span><span class="a3"><span>16 :1999</span></span><span>) می</span><span>‌</span><span>پردازیم. </span></font> </p><p class="text-justify"><font size="3"><span>&nbsp;</span> </font></p><ul><li><font size="3"><strong><span>تبیین اهداف آموزشی و انتخاب محتوای درسی </span></strong></font> </li></ul><p class="text-justify"><font size="3"><span>در تبیین اهداف آموزشی و انتخاب محتوای درسی، اولین دیدگاه کاملاً معلم</span><span>‌</span><span>محور است. یعنی معلم خود مسئول انتخاب منابع آموزشی، اهداف آموزشی و محتوای درسی است. در دومین دیدگاه معلم می</span><span>‌</span><span>بایست برای انتخاب محتوای درسی با زبان</span><span>‌</span><span>آموزان مذاکره و مشورت کند و بخشی از انتخاب محتوای درسی را که جنبه حاشیه</span><span>‌</span><span>ای دارد به آن</span><span>‌</span><span>ها بسپارد. دیدگاه سوم،&nbsp; مسئولیت بیشتری را بر عهده زبان</span><span>‌</span><span>آموزان قرار می</span><span>‌</span><span>دهد تا خود بتوانند بخش اعظم این انتخاب را عهده</span><span>‌</span><span>دار شوند. </span></font> </p><p class="text-justify"><font size="3"><span>&nbsp;</span> </font></p><ul><li><font size="3"><strong><span>طراحی فعالیت</span></strong><span>‌</span><strong><span>های&nbsp; فردی و گروهی زبان</span></strong><span>‌</span><strong><span>آموزان در کلاس</span></strong></font> </li></ul><p class="text-justify"><font size="3"><span>طبق دیدگاه اول، در فعالیت</span><span>‌</span><span>های گروهی، معلم کنترل کافی بر روند آموزش و یادگیری زبان</span><span>‌</span><span>آموزان ندارد بنابراین فعالیت</span><span>‌</span><span>های فردی در اولویت قرار می</span><span>‌</span><span>گیرند. بنابر دیدگاه دوم فعالیت</span><span>‌</span><span>های گروهی باید در مواردی انجام شود که نسبت به</span><span>‌</span><span>کار فردی ارجحیت و مزیت بیشتری داشته باشد. این فعالیت</span><span>‌</span><span>ها باید متناسب با نیازهای زبان</span><span>‌</span><span>آموزان، اهداف آموزشی و محتوای درسی باشند. در دیدگاه سوم زبان</span><span>‌</span><span>آموزان باید برای انجام فعالیت</span><span>‌</span><span>های گروهی آماده گردند، زیرا این فعالیت</span><span>‌</span><span>ها باعث ایجاد انگیزه شده و به استقلال<sup>6</sup> زبان</span><span>‌</span><span>آموزان در یادگیری زبان کمک می</span><span>‌</span><span>کنند. </span></font> </p><p class="text-justify"><font size="3"><span>&nbsp;</span> </font></p><ul><li><font size="3"><strong><span>ارزشیابی زبان</span></strong><span>‌</span><strong><span>آموزان </span></strong></font> </li></ul><p class="text-justify"><font size="3"><span>براساس دیدگاه اول معلم زبان معیارهای خاص خود را برای ارزشیابی زبان</span><span>‌</span><span>آموزان به</span><span>‌</span><span>کار می</span><span>‌</span><span>برد. زیرا معلم توانایی و قابلیت کافی را برای این کار دارد و مسئول آموزش به زبان</span><span>‌</span><span>آموزان است. بنابر دیدگاه دوم معلم باید معیارهای ارزشیابی را برای زبان</span><span>‌</span><span>آموزان توضیح دهد و از آن</span><span>‌</span><span>ها نظرخواهی کند. در دیدگاه سوم زبان</span><span>‌</span><span>آموزان باید توانایی انجام خودارزشیابی<sup>7</sup> را کسب کنند و معلم آن</span><span>‌</span><span>ها را در انجام خودارزشیابی یاری نماید. </span></font> </p><p class="text-justify"><font size="3"><span>&nbsp;</span> </font></p><ul><li><font size="3"><strong><span>بررسی پیشرفت فردی و گروهی زبان</span></strong><span>‌</span><strong><span>آموزان</span></strong></font> </li></ul><p class="text-justify"><font size="3"><span>طبق دیدگاه اول وظیفه معلم آموزش جمعی<sup>8</sup> زبان</span><span>‌</span><span>آموزان است و می</span><span>‌</span><span>بایست پیشرفت آموزش جمعی را تضمین کند. بنابراین پیشرفت جمعی زبان</span><span>‌</span><span>آموزان هدایتگر معلم در تدوین برنامه درسی و آموزشی است. براساس دیدگاه دوم وظیفه معلم ایجاد سازش و تعادل بین آموزش جمعی و فردی زبان</span><span>‌</span><span>آموزان است. بر این اساس معلم باید به پیشرفت جمعی و در عین حال به پیشرفت فردی زبان</span><span>‌</span><span>آموزان توجه نماید. بنابر دیدگاه سوم معلم موظف است تا به هر یک از زبان</span><span>‌</span><span>آموزان در یادگیری زبان کمک کند و در آموزش زبان نیازها، علایق، سبک</span><span>‌</span><span>ها و روش</span><span>‌</span><span>های یادگیری هر یک از آن</span><span>‌</span><span>ها را مورد توجه قرار دهد. بنابراین آنچه که معلم زبان را در آموزش و تدوین برنامه</span><span>‌</span><span>های آموزشی هدایت می</span><span>‌</span><span>کند پیشرفت فردی زبان</span><span>‌</span><span>آموزان است. </span></font> </p><p class="text-justify"><font size="3"><span>&nbsp;</span> </font></p><ul><li><font size="3"><strong><span>نحوه برخورد با خطاها و اشتباهات زبان</span></strong><span>‌</span><strong><span>آموزان</span></strong></font> </li></ul><p class="text-justify"><font size="3"><span>دیدگاه اول اصلاح اشتباهات فردی و گروهی زبانی زبان</span><span>‌</span><span>آموزان را مهم می</span><span>‌</span><span>داند. طبق دیدگاه دوم برای تصحیح اشتباهات زبانی زبان</span><span>‌</span><span>آموزان باید اهداف آموزشی، نوع فعالیت</span><span>‌</span><span>های کلاسی و انگیزه زبان</span><span>‌</span><span>آموزان مورد توجه قرار گیرد و به شکل گزینشی اشتباهات آن</span><span>‌</span><span>ها از نظر زبانی و معنایی تصحیح شود. دیدگاه سوم به تصحیح اشتباهات شکلی زبان</span><span>‌</span><span>آموزان با در نظر گرفتن&nbsp; شرایط ارتباطی و معنایی که در آن قرار دارند توجه می</span><span>‌</span><span>کند.</span></font> </p><p class="text-justify"><font size="3"><span>&nbsp;</span> </font></p><ul><li><font size="3"><strong><span>نحوه آموزش مسائل فرهنگی</span></strong></font> </li></ul><p class="text-justify"><font size="3"><span>براساس دیدگاه اول مواردی که معلم زبان باید در آموزش مسائل فرهنگی به آن</span><span>‌</span><span>ها توجه کند عبارتند از: تاریخ، جغرافی، اقتصاد، جامعه</span><span>‌</span><span>شناسی، مردم</span><span>‌</span><span>شناسی، نقد ادبی، تاریخ هنر و... . در دیدگاه دوم آنچه را که معلم زبان در آموزش مسائل فرهنگی باید مد نظر قرار دهد میزان دشواری و آسانی این امور برای زبان</span><span>‌</span><span>آموزان است. بعضی از این موارد را زبان</span><span>‌</span><span>آموز حدس می</span><span>‌</span><span>زند و بعضی کاملاً با فرهنگ مادری زبان</span><span>‌</span><span>آموزان متفاوت هستند. طبق دیدگاه سوم آنچه را که معلم زبان باید در آموزش مسائل فرهنگی زبان خارجی لحاظ کند مواردی است که در آن هر زبان</span><span>‌</span><span>آموز شخصاً توانسته است به زیر و بم</span><span>‌</span><span>ها، سازوکارها و ساحت</span><span>‌</span><span>های گوناگون فرهنگ بیگانه اشراف پیدا کند. </span></font> </p><p class="text-justify"><font size="3"><span>&nbsp;</span> </font></p><p class="text-justify"><font size="3"><strong><span>2. به</span><span>‌</span><span>عنوان یک معلم چگونه به سؤالاتم در مورد طراحی برنامه آموزشی پاسخ دهم؟</span> </strong></font></p><p class="text-justify"><font size="3"><span>&nbsp;در حوزه آموزش زبان به</span><span>‌</span><span>طور طبیعی سؤال</span><span>‌</span><span>هایی در ذهن معلم زبان پدید می</span><span>‌</span><span>آید و او می</span><span>‌</span><span>کوشد پاسخ</span><span>‌</span><span>هایی برای آن بیابد و البته ممکن است این پاسخ</span><span>‌</span><span>ها خیلی رضایت</span><span>‌</span><span>بخش نباشد. در برخی موارد پرسش</span><span>‌</span><span>ها به گونه</span><span>‌</span><span>ای است که می</span><span>‌</span><span>توان برای آن</span><span>‌</span><span>ها راه</span><span>‌</span><span>حل</span><span>‌</span><span>هایی دقیق و عملی یافت. اما سؤالات مربوط به حوزه آموزش به</span><span>‌</span><span>طور طبیعی به گونه</span><span>‌</span><span>ای هستند که همیشه نمی</span><span>‌</span><span>توان برای آن</span><span>‌</span><span>ها پاسخ هایی قانع</span><span>‌</span><span>کننده، قاطع، حتمی و همیشگی پیدا کرد. به بیان دیگر مشکلاتی که معلم با آن</span><span>‌</span><span>ها مواجه می</span><span>‌</span><span>شود به طور کلی پیچیده هستند به همین خاطر در حوزه آموزش زبان به جای اینکه به اصل مسئله<sup>9</sup> بپردازیم از عوامل ایجادکننده این مشکلات<sup>10</sup> سخن می</span><span>‌</span><span>گوییم. گاه که در پی یافتن پاسخ به پرسش شکل گرفته در ذهن به جست</span><span>‌</span><span>وجو و تحقیق می</span><span>‌</span><span>پردازیم در می</span><span>‌</span><span>یابیم که این مسئله در ابتدا یک پرسش و مسئله فردی بوده و سپس به مسئله</span><span>‌</span><span>ای گروهی تبدیل شده که برای ریشه</span><span>‌</span><span>یابی و تحلیل<sup>11</sup> آن مطالعات و پژوهش</span><span>‌</span><span>های فراوانی صورت گرفته است. ما اکنون می</span><span>‌</span><span>توانیم با مراجعه&nbsp; به منابع موجود پاسخ پرسش</span><span>‌</span><span>های خود را پیدا کنیم. از طرف دیگر باید به این نکته توجه کرد که اغلب مسائلی که باعث ایجاد سؤال در ذهن معلم می</span><span>‌</span><span>شوند از مشکلات و مسائلی که در تدریس عملی و در کلاس درس با آن</span><span>‌</span><span>ها مواجه می</span><span>‌</span><span>شود نشأت می</span><span>‌</span><span>گیرند. در نتیجه معلم نیز به منظور یافتن راه</span><span>‌</span><span>حل برای مشکلات و مسائل پیش</span><span>‌</span><span>رو می</span><span>‌</span><span>بایست علاوه بر مراجعه به منابع کتابخانه</span><span>‌</span><span>ای، خود نیز برای یافتن راه</span><span>‌</span><span>حل مناسب به تحلیل مسائل و مشکلات بپردازد و راه</span><span>‌</span><span>حل</span><span>‌</span><span>های متفاوت را امتحان کند تا به بهترین آن</span><span>‌</span><span>ها دست پیدا کند. بنابراین به منظور طراحی برنامه آموزشی، معلم زبان باید دیدگاه</span><span>‌</span><span>های مختلف را بشناسد و با توجه به شرایط کلاسی برنامه آموزشی مناسب را طراحی کند. بنابراین در این مقاله سعی کردیم موارد ضروری برای طراحی برنامه آموزشی را برشمریم و معلم را با دیدگاه</span><span>‌</span><span>ها و نظرهای گوناگون در مورد هر یک از این موارد آشنا کنیم. از این پس به منظور شناخت دقیق</span><span>‌</span><span>تر موارد ذکر شده برای طراحی برنامه آموزشی در مقالات آتی هر یک از موارد فوق را به تفصیل بررسی و ارزیابی خواهیم کرد.</span></font></p><p class="text-justify"><br></p><div class="roshdMag_NameInfo"><font size="3"><b>مجله رشد آموزش زبان های خارجی شماره 124بهار1397</b></font></div><p class="text-justify"><font size="3"><span></span></font></p><p class="text-justify"><font size="3"><span><br></span></font> </p></div> text/html 2018-11-11T05:45:47+01:00 baharestan-2.mihanblog.com سرگروه زبان انگلیسی متوسطه 1 TEACHING TIPS http://baharestan-2.mihanblog.com/post/4287 <font style="direction: ltr;" size="4" face="times new roman,times,serif"> </font><h1 class="eng" align="center"><img src="https://mag.roshd.ir/DnnImageHandler.ashx?mode=file&amp;file=Portals/56/Images/MagCovers/124.jpg&amp;w=320" alt="" width="285" vspace="0" hspace="0" height="404" border="0" align="bottom"></h1><h1 class="eng" align="left"><br></h1><h1 class="eng" align="left"><font size="4" face="times new roman,times,serif">TEACHING TIPS </font></h1><p class="eng" align="left"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><strong><span>THREE Keys to a Creative Language Classroom</span></strong></font> </p><p class="eng" align="left"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span>&nbsp;</span> </font></p><p class="eng" align="left"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span>Want to know a secret? Curiosity didn’t kill the cat. Lack of creativity did! The world has woken up to the fact that creativity is not just a fluffy term assigned to kindergarten art projects. It is essential to human development, happiness, and last but not least, learning!</span></font> </p><p class="eng" align="left"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span>Let’s start with some reminders on why creativity is a tool that’s worth the extra effort.</span></font> </p><p class="eng" align="left"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><strong><span>a. Boosts participation</span></strong><span>. Giving students the power to create on their own—whether it be presentations, arguments or assignments—keeps them on their toes. They won’t just be going through the motions. Unable to rely on routine, they will be alert and waiting to hear what you have in store for them next.</span></font> </p><p class="eng" align="left"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><strong><span>b. Promotes active learning</span></strong><span>. By asking students to think outside the box, stray beyond normal assignment guidelines and use their own creativity, you can keep them in the realm of active learning for longer periods of time.</span></font> </p><p class="eng" align="left"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><strong><span>c.Creates a fun and positive learning environment in the classroom</span></strong><span>. Not only does creativity make class more enjoyable for the students, but it is also more fun for you, the teacher. Students have so much to offer, and sometimes stepping out of your normal routine and feeding off of their creative energy can do wonders. Fun and positivity are contagious. Creativity is the spark that gets it all going.</span></font> </p><p class="eng" align="left"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><strong><span>d. Improves language retention</span></strong><span>. Ultimately, this is what we are after. Our goal is to teach students a language. When the other four factors come together, the result will be improved retention due to increased participation, quality assignments, active learning and fun.</span></font> </p><p class="eng" align="left"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span>&nbsp;</span> <span>&nbsp;</span> <span>Now, back to business! The following is a brief note on 5 keys to a creative language classroo</span></font> </p><p class="eng" align="left"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><strong><span>1. Resist Running Like Clockwork</span></strong></font> </p><p class="eng" align="left"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Routines can be useful. They are a sequence of habits that keep you on track and prevent complications. Not every day has to be a completely unique language learning experience. A little routine never hurt anyone, but zero creativity can.</span></font> </p><p class="eng" align="left"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span>Throwing in some spontaneity every now and then increases the level of default alertness that your students operate at. Routines are comfortable, sometimes too comfortable, letting students sit back and “turn off.” Mixing things up requires them to pay more attention and listen carefully.</span></font> </p><p class="eng" align="left"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span>&nbsp;</span> </font></p><p class="eng" align="left"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><strong><span>2. Invert the Routine</span></strong></font> </p><p class="eng" align="left"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span>You don’t have to completely change the routine to mix things up, you just have to change how the routine looks from the outside.</span></font> </p><p class="eng" align="left"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span>If you run the same three-mile loop every day, pretty soon your body will get used to it and it will become easy. Give yourself a new three-mile loop and all of a sudden you’ll be challenged again. The same is true with our students’ brains. We want to keep them from getting too comfortable. Let’s take a look at some tricks to help clarify:</span></font> </p><p class="eng" align="left"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span>&nbsp;</span> </font></p><p class="eng" align="left"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span>• </span><span>Do the opposite</span><span>. Take something familiar and do it differently. For example, if you always teach from the front of the class, try teaching from the back; if your students always sit in rows, try putting them in a circle.</span></font> </p><p class="eng" align="left"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span>• </span><span>Switch up the order</span><strong><span>.</span></strong><span> Do daily activities in a different order. If you usually give a homework assignment at the end of class, for example, give it at the beginning instead.</span></font> </p><p class="eng" align="left"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span>&nbsp;</span> </font></p><p class="eng" align="left"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span>• </span><span>Change roles</span><span>. Let students do the work. For example, if you usually read out the class schedule every morning, have one of your students do it one day.</span></font> </p><p class="eng" align="left"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span>&nbsp;</span> </font></p><p class="eng" align="left"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><strong><span>3. Give Students the Power</span></strong></font> </p><p class="eng" align="left"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span>As teachers our best source of inspiration is our students themselves. It’s okay to ask them for their ideas and opinions when designing a curriculum. Students are used to being told what to do and just going with the flow. Pull them back out of passive mode by giving them the power. Let them have a stake in the class by helping plan the curriculum for the next day or week. Here are some ways to do so:</span></font> </p><p class="eng" align="left"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span>&nbsp;</span> </font></p><p class="eng" align="left"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span>•</span><span> Let students choose.</span><span> Describe two assignments then ask something like, “Reza, which exercise would you like to do first?” Giving them the chance to choose will instantly wake them back up.</span></font> </p><p class="eng" align="left"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span>&nbsp;</span> </font></p><p class="eng" align="left"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span>•</span><span> Involve students in scheduling. </span><span>Present interchangeable topics that you plan to teach the following week. Write the days of the week on the board then ask students which topics they’d like to learn on which day. Have them explain their logic. Write the topics down next to the corresponding day and time, you have a student-made schedule.</span></font> </p><p class="eng" align="left"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span>&nbsp;</span> </font></p><p class="eng" align="left"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span>&nbsp;</span><span>• </span><span>Regularly ask for feedback. </span><span>Ask students if they have a favorite language exercise or assignment. If so, then conduct it more frequently. Often, what they want and what they need are the same thing. They’ll be the first to know if they’re losing interest or not understanding something.</span></font> </p><p class="eng" align="left"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span>&nbsp;</span> </font></p> text/html 2018-11-07T11:09:04+01:00 baharestan-2.mihanblog.com سرگروه ابتدایی - خانم اصغری عوامل موثر بر تدریس خوب http://baharestan-2.mihanblog.com/post/4285 <p style="line-height: 1.4em; margin: 0px 0px 1.25em; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: times; font-size: 16px; font-weight: 700;">هر درسی ، بدون توجه به ماده ، موضوع و کلاس درس مربوط ، بر اساس یک سری اصول ، عوامل و عملکردهای روانشناختی و تربیتی ، مبتنی است و معلم برای ارائه تدریس موفق و مؤثر ، باید درباره ی این اصول ، عوامل و پدیده ها ، اطلاعات و تجارب عملی کافی داشته باشد . این عوامل و پدیده ها را می توان به شرح زیر خلاصه کرد :</p><p style="line-height: 1.4em; margin: 0px 0px 1.25em; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: times; font-size: 16px; font-weight: 700;">دانش آموز هنگامی مطالب و مفاهیم درس را بهتر و آسانتر یاد می گیرد ، که از هر نظر آمادگی لازم را داشته باشد ؛ یعنی هم نیاز به یادگیری را احساس کند و هم بتواند یاد بگیرد و تجارب و آموخته های خود را به موضوع درس جدید ارتباط دهد ؛ از این رو معلم باید راهی برای شروع و مقدمه درس پیدا کند . هدف معلم از مقدمه چینی این است که دانش آموزان را به فضای درس بکشاند و دقتشان را برانگیزد ؛ بطوری که بی اختیار به درس توجه کنند . اگر توجه ی دانش آموزان در هنگام شروع درس جلب نشود ، دیگر به سختی می توان در ادامه ی درس ، توجه ی آنها را جلب کرد . موفقیت تدریس معلم در بیشتر درسها بر دقایق اولیه ی کلاس ، شکل مقدمه ، روش اجرا و نتیجه ای که دانش آموزان از آن می گیرند ، بستگی دارد و اگر معلمی در این مرحله از شروع درس هراسان و مضطرب باشد و بدون اعتماد به نفس عمل کند ، نه تنها در آن درس موفقیتی نخواهد داشت ، بلکه در سایر درسها و در طول سال تحصیلی با مشکل جدی مواجه خواهد شد ؛ مخصوصاً این خطر برای معلم وجود دارد که دانش آموزان او را معلمی ضعیف بدانند .</p> text/html 2018-11-07T10:56:28+01:00 baharestan-2.mihanblog.com سرگروه ابتدایی - خانم اصغری انواع املا http://baharestan-2.mihanblog.com/post/4284 <div class="postcontent" style="margin: 0px auto; padding: 0px 5px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; line-height: 21.6px; text-align: right;"><p dir="RTL" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">1-املا به صورت گروهی:</strong></p><p dir="RTL" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">الف ) دانش آموزان به گروه های چند نفره تقسیم شوند و از هر گروه خواسته شود متنی املایی آماده کنند . از متن هر گروه قسمت هایی را انتخاب کرده ، به صورت یک متن پیوسته دیکته شود تا بچه ها بنویسند .امتیاز حاصل نیز برای افراد گروه در نظر گرفته شود .</p><p dir="RTL" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">ب ) دانش آموزان را به گروه های 2 یا 3 نفره تقسیم می شوند و متن املا یکی از آنان نوشته می شود و تمام اعضای گروه درنوشتن صحیح کلمات همکاری می نمایند امتیاز نویسنده ی املا برای همه ی گروه منظور می گردد .</p><p dir="RTL" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">در این تمرین پیشنهاد می شود نویسنده ی متن املا دانش آموز ضعیف هر گروه باشد و بین دو دانش آموز دیگر قرار گیرد تا در وی اعتماد به نفس کافی به وجود آید .</p><p dir="RTL" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">&nbsp;</p><p dir="RTL" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">2-&nbsp;<strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">املای خطابه ای</strong>&nbsp;: فراگیران درگروه به یک دیگر املا می گویند یا به اولیا ، خواهر و برادر در منزل املا گفته می شود و تصحیح توسط گوینده صورت می گیرد . دراین نوع املا تثبیت یادگیری املایی و صحیح نوشتن واژه ها مدنظر است و باعث تقویت خواندن در دانش آموز هم می شود.</p><p dir="RTL" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">3-&nbsp;<strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">آموزش املا هنگام تدریس متن کتاب فارسی</strong>&nbsp;: بعد از تدریس کلمات مشکل و دارای بار املایی را روی تابلوی کلاس می نویسند و از دانش آموزان خواهند به صورت شفاهی برای آن کلمات هم خانواده ، مترادف ، متضاد و ... بگویند و یا جمله سازی نمایند در صورت درست بودن موارد آنها را تشویق کنند .</p><p dir="RTL" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">4-&nbsp;<strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">کامل کردن جمله برای تقویت املا</strong>&nbsp;: چند جمله روی تابلو ی کلاس نوشته می شود به طوری که جای یک کلمه در جمله خالی باشد سپس تعدادی کارت کلمات که شامل خود کلمه ، معنی کلمه ، مخالف و هم خانواده ی همان&nbsp;&nbsp;واژه روی آن نوشته شده است را در اختیار گروه ها قرار می دهیم تا با توجه به جمله واژه ی مناسب را از بین کارت ها پیدا کند و در جای خالی قرار دهد در این فعالیت از کسانی که در نوشتن این کلمات اشکال دارند استفاده شود و در پایان به گروه ها امتیاز داده شود .</p><div><br></div><div class="clear" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; clear: both;"></div></div><a href="http://amozgarp2.blogfa.com/post/129" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; color: rgb(25, 118, 210); text-decoration-line: none; text-align: right;"></a> text/html 2018-11-07T10:42:04+01:00 baharestan-2.mihanblog.com سرگروه ابتدایی - خانم اصغری تسلیت ایام 28 صفر http://baharestan-2.mihanblog.com/post/4283 <div style="text-align: center;"><img src="https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1397/7/29/8832572_485.jpg" alt="بسته پیامکی به مناسبت رحلت پیامبر(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع)"></div>